Melding uden for tur
Nedenstående skema viser forholdsreglerne set fra den spiller der fejler. TL stiller sig bedst bag denne spiller med skemaet i hånden. Hvis melding uden for tur ikke accepteres af MTV annuleres den (29A+B).
PAS
BUD
X-XX
MTH

Den fejlende skal melde pas første gang.

Hvis MTH melder pas skal meldingen gentages.

Hvis MTH afgiver bud, og den fejlende melder en tlsvarende melding, sker ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

Hvis MTH melder pas skal X-XX gentages.

Hvis MTH afgiver bud eller X-XX, og den fejlende melder en tlsvarende melding, sker ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

30A
31A1
31A2a
32A1
32A2a
32A2b
PAS
BUD
X-XX
MTV

Makker må melde frit.

Hvis den fejlende melder pas eller en tilsva-rende melding sker der ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

Makker må melde frit.

Hvis meldingen gentages eller er tilsvarende sker der ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

Senere meldinger behandles som ændring af melding.

30B
23
30B1ii
31B
31A2
32C
25
PAS
BUD
X-XX
Makker

Makker må melde frit.

Hvis den fejlende melder pas eller en tilsva-rende melding sker der ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

Makker må melde frit.

Hvis meldingen gentages eller er tilsvarende sker der ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

Makker må melde frit.

Hvis meldingen gentages eller er tilsvarende sker der ingen berigtigelse.

Hvis andet skal makker melde pas 1. gang. Udspilsbegrænsning (26B).

30B
23
30B1ii
31B
31A2
32B
32A2a
32A2b